Nyhedsbrev fra Strategiplanudvalget.


Kære medlemmer af FBL og BBK

Vi er et udvalg på 6 personer:

Ole Conrad Kondrup,
Jackie Olsen,
Jan Albrectsen,
Martin Oehlenschlæger,
Jørgen Sandager,
Jørgen Henrik Jensen.

som er udpeget af begge bestyrelser og har repræsentanter fra begge bestyrelser i udvalget. Vi har nu holdt 3 møder og lavet en plan for vores arbejde, blandt andet med hjælp fra en dygtig proceskonsulent fra DGI. Vi holder møde hver mandag aften på Brejning Efterskole, kl. 19.30. Udvalgets kontaktperson er Ole Conrad Kondrup på 20492936, eller ock(at)brejning.dk, eller hvem som helst af medlemmerne du måtte møde på vandet, eller i land.

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at lave et arbejdsdokument som er bredt forankret på hele havnen og som kan holde i en lang årrække fremover. Dokumentet skal kunne være det dokument, som vi kigger i, når vi skal investere i, arbejde med og udvikle på havnen og klubben. Det er målet, at dokumentet skal præsenteres på et medlemsmøde, for alle interesserede medlemmer i begge klubber, i februar. Herefter kan det med de justeringer som medlemsmødet kaster af sig, fremsættes på begge generalforsamlinger i marts, til en demokratisk drøftelse.

Hvorvidt dele af Strategiplanen kræver særskilte afstemninger kan ikke på nuværende tidspunkt forudsiges. Fra udvalgets side understreger vi, at en sammenlægning af de to klubber på ingen måde er et mål i sig selv. Arbejdet med Strategiplanen vil vise om de planer og mål vi udvikler, bedst nås med eller uden en sammenlægning. Således er sammenlægningen kun, og om nødvendigt, et middel og ikke et mål i sig selv.

Første milepæl i arbejdet er at inddrage alle medlemmers holdninger, erfaringer, kompetencer og drømme i en spændende 2-delt proces. Første del, er en række såkaldte fokusgruppeinterviews. Her kan alle medlemmer i større eller mindre gruppe give deres besyv med. Anden del vil være et klassisk spørgeskema baseret på vores referater af alle vores fokusgruppeinterviews.

Brejning Lystbådehavn og Brejning Bådklub har i fællesskab udpeget et strategiplanudvalg, som har til opgave at udarbejde en Strategiplan, som skal tilvejebringes ved at udvalget indsamler og analysere så mange idéer og forslag som muligt fra alle medlemmer. Planen skal fremlægges på et medlemsmøde til fri debat og skal senere fremlægges til vedtagelse, som arbejdspapir (hvidbog) på begge generalforsamlinger i foråret 2018.

Du har derfor mulighed for at give dig frit til kende, som en af flere medlemmer i en fokusgruppe. Du kan vælge at sammensætte en gruppe selv, eller at benytte en af de ledige tider som bliver udbudt.

På baggrund af fokusgruppernes tanker vil der blive udsendt et spørgeskema, som samler op på idéerne og gør resultaterne åbne, synlige og dokumenterede.

Vi bruger således november til det kvalitative arbejde, altså interviews, og december til det kvantitative arbejde, det sige et spørgeskema.

Du kan tilmelde dig til et fokusgruppeinterview, som afvikles i klubhuset, varighed ca. 90 min., på disse datoer:

Søndag den   5. november kl. 10, kl. 12, kl. 14
Tirsdag den   7. november kl. 18: Kajakafdelingen.
Tirsdag den   7. november kl. 19.30
Onsdag den 15. november kl. 18 og kl. 19.30
Lørdag den  11. november kl. 10, kl. 12, kl. 14
Søndag den 19. november kl. 16, kl. 18
Lørdag den  25. november kl. 10, kl. 12, kl. 14

Tilmelding til Jørgen Sandager på tlf. 20116648 eller mail: ks(at)bbk-brejning.dk

Søsportshilsen og på udvalgets vegne
Ole Conrad Kondrup
strategientusiast


Virtuel Skipper 

Sejlads for de kuldskære

se her


Vi mangler livredder
Vi mangler 3 til 4 personer som vil tage livredderprøve / bassingprøve således, at i kan hjælpe med nogle vagter i løbet af sæsonen, vi har kun p.t. 1 livredder.

Vi starter torsdag d. 9/11 kl 20-22 v/ svømmehallen med teori og fredag d. 10/11 20.00 til 21.30 med bassingprøve.
Kontakt Amir Reches telf. 29348344   Mail: heilmannreches(at)gmail.com eller 
Einar Andersen telf. 22582890   Mail: niessandersen(at)hotmail.com

Bestyrelsen i BBK


SVØMNING

Kære medlemmer.
Så er vi klar i svømmehallen igen,vi åbner søndag d. 29 okt. kl 12.00-14.00 og herefter hver søndag frem til og med april 2018. Der vil være enkle undtagelser hvor hallen er lukket. Lukket mellem jul og nytår (opstart 6 jan 2018). Alle medlemmer af BBK m/familie børn og børnebørn er velkommen og vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af tilbudet.

Bestyrelsen i BBK


Den dag da borgmesteren kom forbi

Det blev et festligt Åbent Hus arrangement i dag på Brejning Lystbådehavn med besøg af bl.a. Vejles borgmester Jens Ejner Christensen. 

Datoen var valgt med omhu på vel nærmest en af årets flotteste dage. Så forhåbentlig gjorde vores smukke havn, den kommende nye lagerbygninger og de mange frivillige kræfter, som står bag, så stort indtryk, at kommunen vil have mere fokus på Brejning Lystbådehavn fremover og hjælpe os med at realisere de andre projekter på og omkring havnen

Vi føler os af og til lidt overset af Vejle Kommune. Ikke mindst set i lyset af de mange ressourcer, der er brugt på Vejle Lystbådehavn. Men heldigvis er det ikke en stopklods for udviklingen på Brejning Lystbådehavn. Vi kan selv og vil selv. Og med en stor indsats blandt medlemmer bidrager det ikke kun økonomisk men i særdeleshed også til ejerskabet og fællesskabet.

Så endnu engang hip hip hurra og tillykke med den kommmende flotte lagerbygning.

Comwell Kellers Park Cup 2017

Vi siger mange tak for hjælpen til vores sponsorer og frivillige hjælpere.
Herunder kan du se nogle billeder fra stævnet. 

Resultater.pdf


SEJLERSKOLE

STORT TILLYKKE til årets elever med bestået eksamen :)

 
Kajak

Vil du med på næste introhold for nye kajakroere? Send mail med navn og mobilnummer til brejning.kajakklub(at)gmail.com, så modtager du nærmere info.

KAJAK_HYGGE.jpg

Stand up paddle - SUP

Se mere om den nye afdeling under BBK på facebookgruppen - Brejning SUP Club. 5 klubboards med udstyr ligger forrest i Masteskuret og kan benyttes af alle medlemmer af BBK og deres familie.SUP_COVERFOTO.jpg.


Medlemskab eller bådplads
Læs om ansøgninger her

SEJLERSKOLE
Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Lasse ang. sejlerskolen eller Sejl-Ligaen. Beskriv hvad det omhandler om og Lasse vender tilbage.
KAPSEJLADS
Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Lars ang. kapsejlads - Husk at du ikke kan tilmelde dig til Comwell Cup her. Beskriv hvad det omhandler om Lars vender tilbage.
UNGDOMSAFDELINGEN
Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Pernille ang. ungdomsafdelingen. Beskriv hvad det omhandler om og Pernille vender tilbage.
Talenten og Sejlsportsliga
Bookning af J70 og RIB
Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Jørn ang. Talenten, Sejlsportsligaen eller bookning af J70 / RIB. Beskriv hvad det omhandler og Jørn vender tilbage.