Bestyrelse

Formand
Bent Andersson

E-mail
T: 
2196 1188
 
Næstformand
Susanne H. Steffensen
E-mail
T: 
2330 5255

Kasserer

Martin Oehlenschlæger
E-mail
T:        
 
Sekretær
Jørgen Henrik Jensen
E-mail
T: 2060 0304

Bestyrelsesmedlem (repræsentant for øvrige brugere)
René Lokesgaard
E-mail
T:

Havnefoged/havneassistenter
E-mail
T: 20136540 (træffetid kl. 8-10 i sejlsæsonen)

Suppleant
Rune HarboSuppleant
Lars Dyhr