Praktisk Sejlads

Sejlerskolen tilbyder Praktisk Sejlads med det formål at deltagerne tilegner sig viden og erfaring om hvordan man begår sig sikkert på vandet.

Sæsonen afsluttes med mulighed for at gå op til en prøve, som er Søfartsstyrelsens praktiske del af Duelighedsbeviset.

Undervisning

Foregår én aften om ugen i en af Sejlerskolens både, H-både,  bemandet med én instruktør og 3-4 deltagere.Varighed 2-3 timer pr. aften fra kl. 18. Undervisningen tager  udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og planlægges i samarbejde  med instruktørerne.

Uddannelsesplan

 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Dansk Sejlunion

Alle deltagere modtager en elevhåndbog samt en Elevlogbog. Dette materiale vil understøtte den praktiske sejlads, samt give deltageren mulighed for at forberede sig til den praktiske sejlads.

Program for sæsonen

Tilmeldte deltagere inviteres til introduktionsaften i april. Her aftales den endelige holdsammensætning. Instruktører og deltagere klargør bådene i april. Der sejles fra maj til september, med ferie i juli måned. Sejladserne afsluttes med mulighed for at aflægge den praktiske del af Duelighedsbeviset.

Som afslutning hjælpes instruktører og deltagere med afrigningen af bådene og hermed er sæsonen slut.