Hvordan kommer jeg i gang med kajak?

I Brejning Bådklubs Kajakafdeling, BBKK optager vi nye medlemmer på 2 forskellige måder:

Optagelse af nye medlemmer via introforløb

  • Vi afholder en infodag i det tidlige forår, hvor vi gennemgår kajakken, kursusforløbet, forventninger om deltagelse, betaling mm.

  • Introkurset koster 1.500 kr, og du skal indbetale det halve af beløbet ca. 1 måned før infodagen. Du betaler resten umiddelbart op til kursets start.

  • Vi tilbyder 2 gange træning i svømmehal, hvor du skal deltage mindst 1 gang.

  • Under kurset træner vi på vandet. Da vi hver gang gennemgår nye teknikker, er der mødepligt med maks. 1 fraværsdag.

  • Efter træningsforløbet slutter vi af med en prøve.

Optagelse af nye medlemmer uden introforløb

  • Hvis du har et EPP2, DGI Havkajak roer 1, BCU2 eller derover og har flere års erfaring med at ro, kan du blive optaget i klubben uden introforløbet.

  • Det koster 800 kr. at blive medlem i BBK.

  • Du skal ved praktisk udførelse på dybt vand kunne vise det, som EPP2 kræver. Det vil sige: Styretag, støttetag, selvredning, makkerredning og håndtering af kajak på land og i vand. Du skal svømme med kajak og demonstrere brug af sikkerhedsudstyr. Der vil være 2 instruktører / erfarne roere til stede, heraf mindst 1 instruktør.

  • Som ny roer kan du først blive friroet, når du har roet 50 km i klubben sammen med en erfaren roer, og du skal mindst deltage i 5 klubaftener.

  • Du skal selv medbringe din egen kajak, og vi har ingen garanti for opbevaring.

Ønsker du at være med i Brejning Bådklubs Kajakafdeling, kan du skrive til os på mail brejning.kajakklub(at)gmail.com. Vi vil bede dig skrive lidt om dine erfaringer som kajakroer, om du har egen kajak m.m.