Ved ønske om lån af klubhuset

Kontakt aktivitetsudvalget

v/ Einar Andersen, niessandersen(at)hotmail.com

Retningslinjer for udlån:
- Klubhuset udlånes til maritime klubber/arrangementer.
- Klubhuset skal fortsat kunne benyttes af medlemmerne.
- Aktivitetsudvalget styrer udlånene.