Brejning Båd Klub

Nyheder og artikler fra Brejning Båd klub.

 • Brejning Båd Klub,  Nyheder alle

  BBK ekstraordinære generalforsamling 27/4 kl. 19.00

  Brejning Båd Klub   Dagsorden til BBK´s ekstraordinære generalforsamling    Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, i henhold til vedtægternes § 10.   Denne indkaldes med baggrund i, at der på den ordinære generalforsamling i BBK ikke kunne opnås valg af Kasserer Bestyrelsen har nu fundet en person som vil overtage/ vælges til kassererjobbet og indtræde i bestyrelsen.   Generalforsamlingen afholdes 27-4-2023, kl. 19:00 i klubhuset på Brejning Havn.  …

 • Brejning Båd Klub,  Nyheder alle

  En aften i sikkerhedens tegn. 30/3 kl. 19 – 21

  En aften i sikkerhedens tegn Invitation til klubaften i BBK torsdag den 30. marts 2023 kl. 19:00 til 21:00 Mener du, at det vand du sejler rundt i er nok til at bekæmpe en brand ombord Mener du, at uheld og hjertestop i din besætning, er gasternes eget problem? Så bør du komme til aktivitetsudvalgets sidste klubaften i BBK i…

 • Brejning Båd Klub,  Nyheder alle

  Generalforsamling i Brejning Båd Klub 2023

  Der indkaldes herved til Brejning Båd Klub’s ordinære generalforsamling, Torsdag d. 16. Marts 2023 kl. 19.00 I klubhuset på havnen. Dagsorden ifølge vedtægter. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  mail: formand@bbk-brejning.dk Med venlig hilsen Bestyrelsen Brejning Båd Klub www.brejninghavn.dk

 • Brejning Båd Klub,  Nyheder alle

  Kend din Motor

  Invitation til klubaften i BBK torsdag den 23. februar 2023 kl. 19:00 til 21:00  Kære medlemmer   Aktivitetsudvalget har været så heldige at få en af klubbens medlemmer til at give os lidt mere viden om bådens motor.  Henrik Ottosen vil på et par timer komme ind på:  Motorens funktion og virkemåde.  Ofte opståede fejl, og en guidning i fejlretning.…

 • Brejning Båd Klub,  Nyheder alle

  nytårsfrokost 2023 BBK

  Kære medlemmer  Så starter år 2023 snart, og vi i aktivitetsudvalget vil gerne ønsker jer alle et godt nytår.  Vi starter året 2023 med en af vore traditioner,  nemlig vores nytårsfrokost:  Det sker i Klubhuset lørdag den 07. januar 2023 kl. 13:00  I tager selv det med i skal spise og drikke.  Vi stille border op og gør det lidt…

 • Brejning Båd Klub,  Nyheder alle

  Julehygge I BBK

   Kære medlemmer  Så nærmer julen sig, og vil gerne invitere til julekomsammen i Brejning Bådklub.  Vi håber at der er rigtig mange som har lyst til at kigge forbi, til en hyggelig aften.  Torsdag den 08. december 2022 kl. 19:00 til 21:00  Vi står som altid klar til lidt julehygge med varm gløgg, kaffe og æbleskiver.  Alt det får du…