Nyheder alle

Fælles bådoptagning 2021. Tilmeldingslister er fremlagt i klubhuset.

Fælles bådoptagning 2021

 

Datoer

Der bliver i år fællesoptagning på følgende 7 dage:

lørdag den 9. oktober, fredag den 15. oktober, lørdag den 16. oktober, lørdag den 23. oktober, fredag den 29. oktober, lørdag den 30. oktober og lørdag den 6. november.

 

Tilmelding

Der er fra den 25. august fremlagt tilmeldingslister i klubhuset.

Der er sat en grænse på maksimalt 16 både pr. dag.

 

Tilmeldingsfrister

For optagning den 9. oktober er tilmeldingsfristen den 15. september.

For optagning den 15. og 16. oktober er tilmeldingsfristen den 22. september.

For optagning den 23. oktober er tilmeldingsfristen den 30. september.

For de tre sidste optagninger og selvoptagere er tilmeldingsfristen den 6. oktober.

 

Plan over vinterpladsen

Lister med tidsplan for optagning og bådenes placering på vinterpladsen vil blive fremlagt i klubhuset senest 14 dage før optagningsdagen.

 

På dagen

En repræsentant for havnen vil være til stede og udgøre havnemyndigheden, som kan tilse at optagningen forløber planmæssigt, og om nødvendigt tage de nødvendige beslutninger.

Det påhviler den enkelte bådejer, der deltager i fællesoptagning, at:

      Bådstativet er opstillet i overensstemmelse med den centerlinjemarkeringen, der er markeret på vinterpladsen (der afsættes 50cm fri plads mellem bådenes fribord ).

      Bådstativets støtter er løsnet, så de hurtigt kan tilpasses båden, når den er sat på kølen.

      Optagningen er organiseret i grupper af typisk 4 både. Grupperne er tildelt et starttidspunkt, hvor alle i gruppen skal være mødt og klar.

      Alle i en gruppe hjælper hinanden indtil alle 4 både er på land. Først da kan individuelle aktiviteter som spuling af bund mm. påbegyndes. 


Operatør:      SKAKS A/S

Pris:              Uden mast 650 kr.

                      Med mast 850 kr.

Betaling:      MobilePay til SKAKS A/S på optagningsdagen