Nyheder alle

Fælles bådoptagning 2022

Fælles bådoptagning 2022

Datoer
Der bliver i år fællesoptagning på følgende 7 dage:
lørdag den 8. oktober, fredag den 14. oktober, lørdag den 15. oktober, lørdag den 22. oktober, fredag den 28. oktober, lørdag den 29. oktober og lørdag den 5. november.

Tilmelding
Der er fra den 25. august fremlagt tilmeldingslister i klubhuset.
Der er sat en grænse på maksimalt 16 både pr. dag.

Tilmeldingsfrister
For optagning den 8. oktober er tilmeldingsfristen den 14. september.
For optagning den 14. og 15. oktober er tilmeldingsfristen den 21. september.
For optagning den 22. oktober er tilmeldingsfristen den 28. september.
For de tre sidste optagninger og selvoptagere er tilmeldingsfristen den 5. oktober.

Plan over vinterpladsen
Lister med tidsplan for optagning og bådenes placering på vinterpladsen vil blive fremlagt i klubhuset senest 14 dage før optagningsdagen.

På dagen
En repræsentant for havnen vil være til stede og udgøre havnemyndigheden, som kan tilse at optagningen forløber planmæssigt, og om nødvendigt tage de nødvendige beslutninger.
Det påhviler den enkelte bådejer, der deltager i fællesoptagning, at:
  • Bådstativet er opstillet i overensstemmelse med den centerlinjemarkeringen, der er markeret på vinterpladsen (der afsættes 50cm fri plads mellem bådenes fribord ).
  • Bådstativets støtter er løsnet, så de hurtigt kan tilpasses båden, når den er sat på kølen.
  • Optagningen er organiseret i grupper af typisk 4 både. Grupperne er tildelt et starttidspunkt, hvor alle i gruppen skal være mødt og klar.
  • Alle i en gruppe hjælper hinanden indtil alle 4 både er på land. Først da kan individuelle aktiviteter som spuling af bund mm. påbegyndes.

 

Operatør: SKAKS A/S
Pris: Uden mast 750 kr.
Med mast 950 kr.
Betaling: MobilePay til SKAKS A/S på optagningsdagen