Slider

Havnens bestyrelse

Formand
Peter Harboe
formand@brejninghavn.dk
4027 1997

Kasserer
Martin Oehlenschlæger
kassererfbl@gmail.com

Sekretær
Jørgen Henrik Jensen
joergen.henrik.jensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
(repræsentant for øvrige brugere)
René Lokesgaard
lokedal@live.dk

Havnefoged/havneassistenter
havnefoged@brejninghavn.dk
2013 6540 (træffetid kl. 8-10 i sejlsæsonen)

Suppleant
Rune Harbo


Suppleant
Lars Dyhr

Link til referater fra bestyrelsesmøder, fællesmøder og generalforsamlinger.

Kun for medlemmer.

Kontakt bestyrelsen hvis du mangler login oplysninger

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside