Slider

Havnens bestyrelse

Formand
Stig Staghøj Knudsen
stigsk@gmail.com
Tlf. 61705906

Kasserer
Martin Oehlenschlæger
kassererfbl@gmail.com

Sekretær
Jørgen Henrik Jensen
joergen.henrik.jensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
(repræsentant for øvrige brugere)
René Lokesgaard
lokedal@live.dk

Havnefoged/havneassistenter
havnefoged@brejninghavn.dk
Tlf. 2013 6540 (træffetid kl. 8-10 i sejlsæsonen, herudover pr. mail)

Suppleant
Rune Harbo

Suppleant
Lars Dyhr

Link til referater fra bestyrelsesmøder, fællesmøder og generalforsamlinger.

Kun for medlemmer.

Kontakt bestyrelsen hvis du mangler login oplysninger

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside