Slider

Havnens bestyrelse

Formand
Christian Gaardestrup
gabille2@gmail.com
Tlf. 93862530

Næstformand
Stig Knudsen
stigsk@gmail.com

Kasserer
Martin Oehlenschlæger
kassererfbl@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lars Dyhr
lars@dyhr.name

Sekretær
(repræsentant for øvrige brugere)
Majbritt N.

Suppleant
Rune Harbo

Suppleant
Niky Thomsen

 

Pladsfordelingen er uddelegeret til Jørgen Henrik Jensen og Bent Anderson, der kan kontaktes på havnefogedmailen.

 

Link til referater fra bestyrelsesmøder, fællesmøder og generalforsamlinger.

Kun for medlemmer.

Kontakt bestyrelsen hvis du mangler login oplysninger

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside