Nyheder alle

Generalforsamling BBK 2024

Brejning Båd Klub.BBK Logo

Generalforsamling 2024.

Der indkaldes herved til BBKs ordinære generalforsamling,

Torsdag d. 14 Marts 2024 kl. 19.00 I klubhuset på havnen.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
mail: formand@bbk-brejning.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen BBK

www.brejninghavn.dk