Havnefoged / havneassistenter

Havneassistenten kan træffes på E-mail året rundt ligesom henvendelser vedrørende pladsfordeling skal rettes til denne mailadresse.
Mailboksen tømmes mindst en gang om ugen.
Email: havnefoged@brejninghavn.dk

I sejlsæsonen fra maj til september kan den vagthavende havneassistent træffes på havnen eller på telefon

Træffetider: fra 1.maj til 30. september
alle dage kl. 8.00-10.00

Træffetider fra 1. oktober til 30. april Onsdag kl. 9.00-11:30

Tlf: 2013 6540 (kun i træffetiden)

Pladsfordelingen varetages af Bent Anderson og Jørgen Henrik Jensen.

Den ansvarlige i bestyrelsen for havneassistenterne er Lars Dyhr.

Lægevagt: 7011 0707
Alarm: 112
Politiet: 114

Kontaktoplysninger for