Vedtægter og regler

Bekendtgørelsen

Helt overordnet reguleres Brejning havn af ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavn og mindre fiskerihavne”.

Bekendtgørelsen definerer en række ordensbestemmelser, regler vedrørende optagning samt miljøbestemmelser. Endeligt afgrænses havnemyndighedens ansvar.

Reglement for Brejning Lystbådehavn

Bekendtgørelsen skal suppleres med et reglement for den pågældende havn. Reglementet kan ændres af Bestyrelsen, men skal fremlægges på førstkommende generalforsamling og godkendes af Kystdirektoratet. ”Reglement for Brejning Lystbådehavn” er Brejnings havns udmøntning af dette krav.

Reglementet indeholder en nærmere beskrivelse af de forhold som Bekendtgørelsen kræver, blandt andet forhold vedrørende tilkobling og brug af el, opbevaring af både om sommeren og vinteren, mærkning af grej, miljøforhold samt hvordan både affendres og fortøjes korrekt.

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Brejning Havn valgt at supplere Reglementet med et set ”Administrative Bestemmelser for Brejning Lystbådehavn”. Bestemmelserne kan ændres af bestyrelsen og kræver en efterfølgende orientering af generalforsamlingen.

De Administrative Bestemmelser indeholder blandt andet definition af de forskellige pladstyper, forhold vedrørende venteliste, indskud, pælepenge, brugsrettigheder, opsigelse, forsikring m.m.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M.B.A

Vedtægterne beskriver formålet med Brejning Havn og regulere ledelsen af foreningen, det vil sige generalforsamlingen og bestyrelsen, aflæggelse af regnskab samt foreningens opløsning.

Læs “Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M.B.A” her.

Ændringer i vedtægterne kræver behandling af Generalforsamlingen