Nyheder alle

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen Brejning Lystbådehavn

Den 01-02-2024


Til pladshavere med indskud i

Foreningen Brejning Lystbådehavn 


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen Brejning Lystbådehavn 

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19.00


Generalforsamlingen vil blive afholdt i Klubhuset, Brejning Strand 11, 7080 Børkop. 

Dagsordenen for Generalforsamlingen er ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent. 
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 
  4. Eventuelle forslag. 
  5. Fremlæggelse af budget til orientering. 
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. 


6 a. Formand (lige årstal). Poul Schaadt er på valg

6 b. Kasserer (Ulige årstal). 

6 c. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (2). 

1 medlem afgår på lige årstal. René Meilgaard er på valg. 

1 medlem afgår på ulige årstal. 

Alle valg til bestyrelsen er for en toårig periode. 

Genvalg kan finde sted. 

6 d. Valg af 2 suppleanter for en etårig periode. 

Jørn Henriksen og Kurt Christensen er på valg. 

7. Valg af ekstern revisor og 2 bilagskontrollanter. 

8. Eventuelt. 


Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal i skriftlig form og af forslagsstiller i underskrevet stand tilsendes bestyrelsen (formand1fbl@gmail.com) senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen


PS: Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, eller andre opgaver på havnen, og få indflydelse på havnens fremtid, så henvend dig til Formanden Poul Schaadt 41 27 93 41.