Nyheder alle

Information om organisering af vinterpladsen

Vi har i år fået lavet nye skilte til markering af bådenes placering på vinterpladsen.
I den forbindelse vil pladserne blive nummereret efter er nyt system, hvor et område / en række tildeles et bogstav i stedet for de tre farver, som vi tidligere benyttede.
På den store grusplads mod SV er der 6 rækker med både, der navngives A – F fra SØ mod NV. Der er sat skilte ved asfaltvejen, der viser dette.
På havnepladsen tildeles rækken fra dieseltanken mod miljøstationen bogstav G.
Endelig tildeles pladserne på og omkring græsplænen på havnepladsen bogstav H.

Bådens placering på vinterpladsen i forhold til denne opdeling vil fremgå af tidsplanerne for de enkelte optagningsdage.

Skilte, der markerer placeringen af både, der tages op den 9/10, er på plads.

Den 29/10-2021
Lars Dyhr