Slider

Generalforsamling i Brejning Båd klub

Brejning Båd Klub har haft generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Der var indkommet 3 forslag, der ønskedes forelagt generalforsamlingen. Alle forslag blev vedtaget med stort flertal.

Forslag 1: Vedtægtsændring til § 11. Bestyrelsen – beføjelser –  valg. Her tilføjes: Bestyrelsen er pligtig til at overholde den til enhver tid gældende love og forordning vedr. persondata.

Forslag 2: Vedtægtsændring til § 3. vedr. optagelse i dansk kajakforbund.

Forslag 3  er vedr. den nydelige udarbejdede strategiplan. Her blev vedtaget at bestyrelsen skulle arbejde videre med udvalgte punkter herfra.

Til bestyrelsen blev valgt en ny formand, Claus Holst Johansen og et nyt bestyrelsesmedlem Per Meisner. Einar Andersen har valgt at stoppe og vi siger herfra tak for en din indsats og støtte til Brejning Båd Klub.

I år var der mange på valg i udvalgene. De fleste blev genvalgt, dog var der også nogle som valgte at stoppe deres virke i udvalgene og vi siger tak for deres støtte og indsats. Turudvalget mangler folk, som kan planlægge vores ture, men vi håber at der er nogen, som vil tage initativ til at deltage i turudvalgets opgaver. 

jørgen

Foreningsoplysninger

Navn: Brejning Båd Klub

Adr.:  Brejning Strand 11
            7080   Børkop

CVR:   34775133

Bank:   Fynske Bank
Konto: 6855  0000174236

Kajakafdeling:
Konto 6855  0000174251

Hvis du ønsker at blive udmeldt af Brejning Båd Klub

skal du logge ind på: BBK-selvbetjening

Du skal indtaste dit medlemsnr. for at blive logget ind. (Medlemsnr. og password står på kontingentopkrævningen for 2017)

Kontakt Klub, havn eller afdelingerne lige her…

Talenten og Sejlsportsliga samt Bookning af J70 og RIB

Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Jørn ang. Talenten, Sejlsportsligaen eller bookning af J70 / RIB.
 
Beskriv hvad det er du gerne vil vide og Jørn vender tilbage. Du skal være medlem af Brejning Båd Klub for at kunne lave booking af J70 / RIB.
 
For at blive medlem skal du gå ind på BBK-selvbetjening under Klubben.
Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside