Slider

MEDHJÆLPERFEST 2019

Dato og tid: fredag den 1. marts 2019  kl. 18.00
Sted: Brejning Båd Klub, Brejning Strand 11, 7080 Børkop
Tilmelding: jsp@ph2000.dk senest mandag den 18. februar.

Kære medhjælper

Som tak for din indsats til glæde for dine klubkammerater og BBK, indbydes du herved til medhjælperfest/evaluering.

Det foregår den 1. Marts, kl. 18 i BBK’s klubhus.    Spisning kl. 18.30

Vi håber at se dig denne dag. Du er velkommen til at tage en ledsager med, som kan spise med for 100 kr. (du som hjælper, spiser gratis).

SU senest d. 18. februar 2019, til jsp@ph2000.dk.

Er du bekendt med at der er medhjælpere som i løbet af 2018 har bidraget med frivilligt arbejde, der ikke har modtaget denne invitation, bedes du rette henvendelse til afsenderen og informere om dette, så vi når ud til alle medhjælpere med denne invitation.

Sejlerhilsen og godt nytår

BBK

Generalforsamling i BBK 2019

Dato og tid: torsdag den 14. marts 2019  kl. 19.00
Sted: Brejning Båd Klub, Brejning Strand 11, 7080 Børkop
 

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling
torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00

i klubhuset

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

 

Indkomne forslag bliver optaget på dagsordenen.

 

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen, ved opslag i klubhuset.

 

Vi håber at se mange medlemmer.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for BBK

 

Tørsejlads / hygge

Der er ingen tørsejlads onsdag d. 19. december.

I må have en god jul – vi ses igen onsdag d. 2. januar

Foreningsoplysninger

Navn: Brejning Båd Klub

Adr.:  Brejning Strand 11
            7080   Børkop

CVR:   34775133

Bank:   Fynske Bank
Konto: 6855  0000174236

Kajakafdeling:
Konto 6855  0000174251

Hvis du ønsker at blive udmeldt af Brejning Båd Klub

skal du logge ind på: BBK-selvbetjening

Du skal indtaste dit medlemsnr. for at blive logget ind. (Medlemsnr. og password står på kontingentopkrævningen for 2017)

Kontakt Klub, havn eller afdelingerne lige her…

Talenten og Sejlsportsliga samt Bookning af J70 og RIB

Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Jørn ang. Talenten, Sejlsportsligaen eller bookning af J70 / RIB.
 
Beskriv hvad det er du gerne vil vide og Jørn vender tilbage. Du skal være medlem af Brejning Båd Klub for at kunne lave booking af J70 / RIB.
 
For at blive medlem skal du gå ind på BBK-selvbetjening under Klubben.
Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside