Slider

Generalforsamling i Brejning Båd klub

Brejning Båd Klub indkalder til generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag bliver optaget på dagsordenen. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen, ved opslag i klubhuset.

Bestyrelsen

Kontakt Klub, havn eller afdelingerne lige her…

 

Foreningsoplysninger

Navn: Brejning Båd Klub

Adr.:  Brejning Strand 11
         7080   Børkop

CVR:   34775133

Bank:  Fynske Bank
Konto: 6855  0000174236

Kajakafdeling:
Konto 6855  0000174251

 

Hvis du ønsker at blive udmeldt af Brejning Båd Klub

skal du logge ind på:

BBK-selvbetjening

Du skal indtaste dit medlemsnr. for at blive logget ind. (Medlemsnr. og password står på kontingentopkrævningen for 2017)

Talenten og Sejlsportsliga samt Bookning af J70 og RIB

Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Jørn ang. Talenten, Sejlsportsligaen eller bookning af J70 / RIB.
 
Beskriv hvad det er du gerne vil vide og Jørn vender tilbage. Du skal være medlem af Brejning Båd Klub for at kunne lave booking af J70 / RIB.
 
For at blive medlem skal du gå ind på BBK-selvbetjening under Klubben.
Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside