Slider

Sejlerskolen BBK 2019

På vej til søs som skipper, eller bare lyst til at sejle ?

 
For få kroner kan man få sejlads instruktion og mulighed for duelighedsbevis. Der behøves ingen sejlererfaring, men har man det, er det heller ingen hindring, da vi laver hold for både begyndere, øvede og dem der bare sejler for sjov.

Der sejles en gang om ugen fra kl. 18 til ca. kl. 20 med 3 elever og en instruktør. Eneste krav er en svømmevest, egnet tøj og godt humør. Resten – fantastiske aftner på fjorden, båd, og instruktør stiller vi med.

Vi starter i april, så tilmelding skal ske hurtigst mulig.

Er du interesseret så læs mere på “Klubben/sejlerskole”.

 

 

Generalforsamling i BBK 2019

Dato og tid: torsdag den 14. marts 2019  kl. 19.00
 Sted: Brejning Båd Klub, Brejning Strand 11, 7080 Børkop

Du kan finde dagsordenen til generalforsamlingen den 14. marts med indkomne forslag i følgende dokument:
Dagsorden til BBKs Generalforsamling 2019 med alle indkomne forslag  

Mange sejlerhilsen fra BBK

BBK søger ny kasserer

Den nuværende kasserer ønsker at træde ud af bestyrelsen ved næstkommende
generalforsamling.

 

Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker der bruger Brejning havn.

Har du lidt ekstra tid i hverdagen og vil du være aktiv i en klub med børn, unge og voksne?
Kan du tilmed lave lidt bogføring – ja så er du måske vores nye kasserer?
Brejning Båd Klub søger en ny kasserer med tiltrædelse efter generalforsamlingen, torsdag den 14. marts 2019.

De primære opgaver som kasserer er almindelig bogføring og betaling af regninger, kontingent kørsel, udskrive fakturaer, samt sørge for årsregnskab.
Derudover kan der være andre opgaver, som aftales løbende.

Vi har gennem mange år ændret en del for at lette arbejdet for kassereren. Blandt andet har vi fjernet indmeldelserne og medlemslister fra kassereren, og kører kontingentbetaling via betalingsservice. De fleste opgaver kan klares hjemmefra. Du kan læse mere om opgaverne her: Kasserens opgaver

Du vil selvfølgelig blive hjulpet godt i gang af den afgående kasserer. Det meste af arbejdet klares online via WinKAS, som er BBK’s medlems- og økonomiprogram.

Arbejdsbyrden afhænger af den enkeltes engagement, men det forventes at du har almindelig økonomisk sans.

Du får muligheden for at være med i en aktiv forening, med et godt netværk, hvor frivillighed er det bærende fundament.

Da det er vedtægtsbestemt, at der skal være en kasserer i foreningen, er det af største nødvendighed at der findes en person til at varetage denne post, inden generalforsamling. Foreningen kan ikke fortsætte uden en kasserer!

Skulle dette have givet anledning til yderligere spørgsmål eller er du den vi søger, så står vi naturligvis parat. Du kan kontakte den afgående kasserer på tlf. 42708044

Mange sejlerhilsen fra BBK

Generalforsamling i BBK 2019

Dato og tid: torsdag den 14. marts 2019  kl. 19.00
Sted: Brejning Båd Klub, Brejning Strand 11, 7080 Børkop
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling
torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00

i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag bliver optaget på dagsordenen.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen, ved opslag i klubhuset.

Vi håber at se mange medlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for BBK

 

Foreningsoplysninger

Navn: Brejning Båd Klub

Adr.:  Brejning Strand 11
            7080   Børkop

CVR:   34775133

Bank:   Fynske Bank
Konto: 6855  0000174236

Kajakafdeling:
Konto 6855  0000174251

Hvis du ønsker at blive udmeldt af Brejning Båd Klub

skal du logge ind på: BBK-selvbetjening

Du skal indtaste dit medlemsnr. for at blive logget ind. (Medlemsnr. og password står på kontingentopkrævningen for 2017)

Kontakt Klub, havn eller afdelingerne lige her…

Talenten og Sejlsportsliga samt Bookning af J70 og RIB

Her kan du tilmelde dig eller henvende dig til Jørn ang. Talenten, Sejlsportsligaen eller bookning af J70 / RIB.
 
Beskriv hvad det er du gerne vil vide og Jørn vender tilbage. Du skal være medlem af Brejning Båd Klub for at kunne lave booking af J70 / RIB.
 
For at blive medlem skal du gå ind på BBK-selvbetjening under Klubben.
Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside