Slider

Sejlerskolen

 

Praktisk sejlads

Sejlerskolen tilbyder Praktisk Sejlads med det formål at deltagerne tilegner sig viden og erfaring om hvordan man begår sig sikkert på vandet.

Sæsonen afsluttes med mulighed for at gå op til en prøve, som er Søfartsstyrelsens praktiske del af Duelighedsbeviset.

Undervisning

Foregår én aften om ugen i en af Sejlerskolens både, H-både,  bemandet med én instruktør og 3-4 deltagere.Varighed 2-3 timer pr. aften fra kl. 18. Undervisningen tager  udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og planlægges i samarbejde  med instruktørerne.

Klik her og se uddannelsesplan

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Dansk Sejlunion

Alle deltagere modtager en elevhåndbog samt en Elevlogbog. Dette materiale vil understøtte den praktiske sejlads, samt give deltageren mulighed for at forberede sig til den praktiske sejlads.

Program for sæsonen

Tilmeldte deltagere inviteres til introduktionsaften i april. Her aftales den endelige holdsammensætning. Instruktører og deltagere klargør bådene i april. Der sejles fra maj til september, med ferie i juli måned. Sejladserne afsluttes med mulighed for at aflægge den praktiske del af Duelighedsbeviset.

Som afslutning hjælpes instruktører og deltagere med afrigningen af bådene og hermed er sæsonen slut.

Er du interesseret eller har spørgsmål så send en mail til Lasse.

Kontakt undervisningsafdelingen


Sejlerskolen

Lasse Laursen – Tlf. 53 38 89 81
mail: sejlerskole@bbk-brejning.dk

Speedbådskørekort
Torben Laursen – Tlf. 21 14 91 26
Mail: undervisning@bbk-brejning.dk

Navigation
Torben Laursen – Tlf. 21 14 91 26

Mail: undervisning@bbk-brejning.dk

Duelighedsbevis
Torben Laursen – Tlf. 21 14 91 26
Mail: undervisning@bbk-brejning.dk

Kontakt Klub, havn eller afdelingerne lige her…

Navigationsundervisning – teoretisk duelighedsbevis

”Brejning Båd Klub” tilbyder undervisning til den teoretiske del af duelighedsbevis for fritidssejlere.

Undervisningen afvikles i klubhuset på havnen
Henvendelse til Torben Laursen, på:

Tlf. 21 14 91 26, eller undervisning@bbk-brejning.dk

Prisen 2013 kr. 1100,- for kursus. Hertil skal lægges evt. bøger og prøvegebyr til søfartsstyrelsen.

Hvis du overvejer at tage et speedbådsbevis, så gør dig selv en tjeneste og få endnu mere viden ved at deltage i duelighedsbevisets teoretiske del.

Så finder vi en tid til at aflægge den praktiske prøve tidligt i foråret.

Instruktør og kontaktpersoner til sejlerskolen

Instruktør og kontaktperson til speedbådskørekort

Instruktøre og kontaktperson – navigation

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside