Slider

Ved ønske om lån af klubhuset

Kontakt aktivitetsudvalget

v/ Einar Andersen, niessandersen@hotmail.com

Retningslinjer for udlån:
– Klubhuset udlånes til maritime klubber/arrangementer.
– Klubhuset skal fortsat kunne benyttes af medlemmerne.
– Aktivitetsudvalget styrer udlånene.

Hvis du ønsker at reservere et lokale i klubhuset, kan du gøre det på BBK-selvbetjening.

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside