Medlemskaber

Ansøgning BBK / FBL

Herunder kan du vælge hvilken type medlemsskab du ønsker.

Fast plads i havnen: hvis du ønsker en fast havneplads til din båd i havnen, Brejninghavn som din hjemhavn. Medlemmer med fast plads har også landplads i vinterperioden.

Trailerbåd: har du en båd / vandscooter eller ligende, som søsættes fra gang til gang skal du vælge denne type medlem (medlemsskabet betales fra 1/4 – 31/3 året efter.

Medlemsskab af BBK: BBK(Brejning Båd Klub) hvis du ønsker at benytte dig af de tilbud som BBK tilbyder, medlemsskabet dækker også aktiviteter i vores afdelinger som Kajak, robåd, kapsejlads, SUP, ungdoms afdelingen m.m.

I henhold til “Love for Brejning Båd Klub” § 4 er der følgende medlemskategorier: Vælg medlemstype her under.

Vælg B-medlem hvis du har trailer båd og ønsker at benytte slæbestedet på Brejning havn.

Kontingentet bliver fastsat på den årlige generalforsamling §5. Foreningens love og vedtægter og sikkerhedsbestemmelser kan du finde på hjemmesiden.

A-Medlem:

B-Medlem:

C-Medlem:

D-Medlem:

E-Medlem:

F-Medlem:

Oplysninger om dig.

Information om båden.

Jeg ønsker også at bestille følgende:

Indskud typer:

Halv indskud: indskudet indbetales til FBL, indskudet nedskrives over 6 år. opsiges pladsen efter f.eks. 3 år tilbagebetales 3/6 dele af beløbet, svarende til 50% af indskudet, opsiges pladsen efter 6 er der ingen tilbage betaling da indskudet er nedskrevet til 0 kr.

Fuld indskud: indskudet indbetales til FBL, indskudet ikke. opsiges pladsen tilbagebetales hele beløbet, beløbet udbetales når pladsen er solgt til anden pladshaver.

Muligheder for gæster som ønsker fast midlertidig plads i havnen.

Der er mulighed for at søge om gæsteplads i havnen, en gæsteplads kan søges for 1 mdr. op til 1 sæson, der kan kun søges om 1 sæson af gangen, der er ingen garanti for at man kan få en gæsteplads året efter, der er ingen land plads om vinteren til gæstepladser, dette skal søges separat efterfølgende der er ingen indskud for denne type plads.

Ønsker du en plads på land kan du søge det her, vælg periode herunder, har du en fast plads i havnen med betalt indskud skal du ikke betale for land plads.

Valg af pladsstørelse.

Hov du er kommet for langt, du skal tilmelde dig på forrige side, tryk på “tilbage” og tilmeld dig gennem formularen.