Medlemskaber

  Herunder kan du vælge hvilken type medlemsskab du ønsker.

  Fast plads i havnen: hvis du ønsker en fast havneplads til din båd i havnen, Brejninghavn som din hjemhavn.
  Medlemmer med fast plads har også landplads i vinterperioden.

  Trailerbåd: har du en båd / vandscooter eller ligende, som søsættes fra gang til gang skal du vælge denne type medlem (medlemsskabet betales fra 1/4 – 31/3 året efter.

  Medlemsskab af BBK: BBK(Brejning Båd Klub) hvis du ønsker at benytte dig af de tilbud som BBK tilbyder, medlemsskabet dækker også aktiviteter i vores afdelinger som Kajak, robåd, kapsejlads, SUP, ungdoms afdelingen m.m.

  Fast bådplads i havn.Trailerbåd.Medlemsskab af bådklubben(BBK).

  Muligheder for gæster som ønsker fast midlertidig plads i havnen.

  Der er mulighed for at søge om gæsteplads i havnen, en gæsteplads kan søges for 1 mdr. op til 1 sæson, der kan kun søges om 1 sæson af gangen, der er ingen garanti for at man kan få en gæsteplads året efter, der er ingen land plads om vinteren til gæstepladser, dette skal søges separat efterfølgende der er ingen indskud for denne type plads.

  Ønsker at søge plads for hele sæsonen.Ønsker at søge månedlig afregning.

  Ønsker du en plads på land kan du søge det her, vælg periode herunder, har du en fast plads i havnen med betalt indskud skal du ikke betale for land plads.

  Landplads 16. april – 15. oktober.Landplads 16. oktober – 15. april.

  I henhold til “Love for Brejning Båd Klub” § 4 er der følgende medlemskategorier:
  Vælg medlemstype her under.

  A-medlem: Pladshavere/bådejere med fast plads i Brejning Lystbådehavn.B-medlem: Personer som bruger faciliteter på Brejning havn (slæbested m.m. kajaksejlere og roere)C-medlem: Personer som gennem medlemsskab ønsker at fremme søsportsaktiviteter eller f.eks. som deltagere ved kapsejlads.D-medlem: Ungdomsmedlemmer under 18 årE-medlem: Institutioner, skoler eller lign. (efter aftale i forhold til antal personer og aktiviteter på havnen m.m.)

  Der opkræves et basiskontingent på 700 kroner årligt for alle medlemskategorier.
  B-medlemmer skal betale et tillæg på 200 kroner pr. år. Kontingentet bliver fastsat på den årlige generalforsamling §5.
  Kontingentet udgør maksimalt 900 kroner pr. år.
  Foreningens love og vedtægter og sikkerhedsbestemmelser kan du finde på hjemmesiden.

  Jeg acceptere:

  Jeg acceptere:

  Reglement for Brejning Lystbådehavn
  Administrative Bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

  Indskud typer:

  Halv indskud: indskudet indbetales til FBL, indskudet nedskrives over 6 år. opsiges pladsen efter f.eks. 3 år tilbagebetales 3/6 dele af beløbet, svarende til 50% af indskudet, opsiges pladsen efter 6 er der ingen tilbage betaling da indskudet er nedskrevet til 0 kr.

  Fuld indskud: indskudet indbetales til FBL, indskudet ikke. opsiges pladsen tilbagebetales hele beløbet, beløbet udbetales når pladsen er solgt til anden pladshaver.

  Indskud type:

  Fuld indskudHalv indskud

  Information på båden.  Betingelser:

  Ved halv indskud, nedskrives indskuddet over 6 år, dvs. opsiges pladsen efter 3 år tilbagebetales 3/6 af indskuddet.

  Ved fuld indskud, nedskrives indskuddet ikke, når havne pladsen overtages af anden pladshaver
  tilbagebetales det fulde indskud.

  Undertegnede anmoder herved om bådplads alternativt optagelse på venteliste i Brejning Lystbådehavn.

  Dato for optagelse på venteliste er gældende når FBL har dokumentation for indbetaling af beløb svarende til
  10% af indskuddet for den ønskede pladsstørrelse, på foreningens konto i Nordea Bank.

  Når jeg får tildelt plads i havnen indbetaler jeg det resterende beløb til indskuddet til foreningens konto i Nordea Bank.

  For gæstepladser indbetales beløbet til foreningens konto i Nordea Bank, efter aftale med havnefogden.

  Pæleafgiften reguleres i forhold til tidspunkt for tildeling af plads.

  Bankoplysning er: Nordea Bank Reg. nr. 2440 Konto nr. 7557821435

  Bemærk: Indskuddet forrentes ikke.

  Vælg pladsstørelse.

  Type B (2,10m x 7,00 m) 2.708 kr. pr. år / indskud 15.925 kr.
  Type C (2,60m x 9,00m) 4.065 kr. pr. år. / indskud 23.888 kr.
  Type C+ (2,85 x 9,00) 4.403 kr. pr. år / indskud 25.878 kr.
  Type D (3,10m x 10,00m) 5.217 kr. pr. år. / indskud 30.655 kr.
  Type E (3,10m x 11,00m) 5.690 kr. pr. år / indskud 33.443 kr.
  Type F (3,35m x 12,00m) 6.607 kr. pr. år. / indskud 38.817 kr.
  Type G (3,60m x 13,00m) 7.587 kr. pr. år. / indskud 44.590 kr.
  Type G+ (4,10m x 13,00m) 8,536 kr. pr. år. / indskud 50.163 kr.
  Type H (3,60m x 14,00m) 8.124 kr. pr. år. / indskud 47.775 kr.
  Type H+ (4,10m x 14,00m) 9.146 kr. pr. år. / indskud 53.746 kr.
  Type I (4,60m x 15,00m) 10.839 kr. pr. år. / indskud 63.700 kr.
  Type J(5,10m x 16,00m) 12.668 kr. pr.år. / indskud 74.450 kr.
  Type B (2,10m x 7,00 m) 2.708 kr. pr. år / indskud 7.943 kr.
  Type C (2,60m x 9,00m) 4.065 kr. pr. år. / indskud 11.944 kr.
  Type C+ (2,85 x 9,00) 4.403 kr. pr. år / indskud 12.939 kr.
  Type D (3,10m x 10,00m) 5.217 kr. pr. år. / indskud 15.328 kr.
  Type E (3,10m x 11,00m) 5.690 kr. pr. år / indskud 16.722 kr.
  Type F (3,35m x 12,00m) 6.607 kr. pr. år. / indskud 19.409 kr.
  Type G (3,60m x 13,00m) 7.587 kr. pr. år. / indskud 22.295 kr.
  Type G+ (4,10m x 13,00m) 8,536 kr. pr. år. / indskud 25.082 kr.
  Type H (3,60m x 14,00m) 8.124 kr. pr. år. / indskud 23.888 kr.
  Type H+ (4,1m x 14m) 9.146 kr. pr. år. / indskud 26.873 kr.
  Type I (4,6m x 15m) 10.839 kr. pr. år. / indskud 31.850 kr.
  Type J(5,1m x 16m) 12.668 kr. pr.år. / indskud 37.225 kr.
  Type B (2,10m x 7,00 m) 2.980 kr. pr. år.
  Type C (2,60m x 9,00m) 4.472 kr. pr. år.
  Type C+ (2,85 x 9,00) 4.844 kr. pr. år.
  Type D (3,10m x 10,00m) 5.739 kr. pr. år.
  Type E (3,10m x 11,00m) 6.259 kr. pr. år.
  Type F (3,35m x 12,00m) 7.268 kr. pr. år.
  Type G (3,60m x 13,00m) 8.346 kr. pr. år.
  Type G+ (4,10m x 13,00m) 9.390 kr. pr. år.
  Type H (3,60m x 14,00m) 8.940 kr. pr. år.
  Type H+ (4,10m x 14,00m) 10.061 kr. pr. år.
  Type I (4,60m x 15,00m) 11.923 kr. pr. år.
  Type J(5,10m x 16,00m) 13.935 kr. pr.år.
  Type B (2,10m x 7,00 m) 595 kr. pr. måned.
  Type C (2,60m x 9,00m) 895 kr. pr. måned.
  Type C+ (2,85 x 9,00) 969 kr. pr. måned.
  Type D (3,10m x 10,00m) 1.148 kr. pr. måned.
  Type E (3,10m x 11,00m) 1.252 kr. pr. måned.
  Type F (3,35m x 12,00m) 1.454 kr. pr. måned.
  Type G (3,60m x 13,00m) 1.669 kr. pr. måned.
  Type G+ (4,10m x 13,00m) 1.878 kr. pr. måned.
  Type H (3,60m x 14,00m) 1.788 kr. pr. måned.
  Type H+ (4,10m x 14,00m) 2.012 kr. pr. måned.
  Type I (4,60m x 15,00m) 2.385 kr. pr. måned.
  Type J(5,10m x 16,00m) 2.787 kr. pr.måned.
  Type B (2,10m x 7,00 m) 16. april – 15. oktober 676 kr. / 16 oktober – 15 april. 2.032 kr.
  Type C (2,60m x 9,00m) 16. april – 15. oktober 1.016 kr. / 16 oktober – 15 april. 3.049 kr.
  Type C+ (2,85 x 9,00) 16. april – 15. oktober 1.100 kr. / 16 oktober – 15 april. 3.303 kr.
  Type D (3,10m x 10,00m) 16. april – 15. oktober 1.304 kr. / 16 oktober – 15 april. 3.913 kr.
  Type E (3,10m x 11,00m) 16. april – 15. oktober 1.422 kr. / 16 oktober – 15 april. 4.268 kr.
  Type F (3,35m x 12,00m) 16. april – 15. oktober 1.652 kr. / 16 oktober – 15 april. 4.955 kr.
  Type G (3,60m x 13,00m) 16. april – 15. oktober 1.897 kr. / 16 oktober – 15 april. 5.690 kr.
  Type G+ (4,10m x 13,00m) 16. april – 15. oktober 2.134 kr. / 16 oktober – 15 april. 6.402 kr.
  Type H (3,60m x 14,00m) 16. april – 15. oktober 2.032 kr. / 16 oktober – 15 april. 6.095 kr.
  Type H+ (4,10m x 14,00m) 16. april – 15. oktober 2.286 kr. / 16 oktober – 15 april. 6.857 kr.
  Type I (4,60m x 15,00m) 16. april – 15. oktober 2.710 kr. / 16 oktober – 15 april. 8.129 kr.
  Type J(5,10m x 16,00m) 16. april – 15. oktober 3.167 kr. / 16 oktober – 15 april. 9.501 kr.
  Min båd størrelse findes ikke på listen.
  Vi kontakter dig, for at se om vi kan finde en plads til din størelse båd.

  Jeg ønsker også at bestille følgende:

  Jeg ønsker at bestille adgangskort til klubhus og bom (100 kr.)Jeg ønsker at bestille nøgle til bådkran/mastekran (200 kr.)