Generalforsamling i Brejning Båd klub

Brejning Båd Klub indkalder til generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag bliver optaget på dagsordenen. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen, ved opslag i klubhuset.

Bestyrelsen

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside