12 fokusgruppemøder afholdt

Vi har nu afholdt 12 fokusgruppemøder

Kære medlemmer

Vi har nu afholdt 12 fokusgruppemøder med klubbernes medlemmer og vi har afholdt 10 aftenmøder i udvalget.

Vores plan for hele forløbet har været at starte med kvalitative interviews, for at lære mere om hvad medlemmerne skal spørges om i en kvantitativ undersøgelse. Den løber frem til søndag den 7. januar 2018. Herefter har vi både indsigt i holdninger og statistik som grundlag for at holde et forhåbentligt kæmpe medlemsmøde på 3 timer, søndag den 28. januar 2018.

Herefter går udvalget i hulen og skriver en Strategiplan til de to bestyrelser for havnen og bådklubben.

Vores fokusgruppemøder har afdækket en helt enorm mængde af idéer og visioner blandt alle havnens brugere og medlemmer. Der er også fremkommet forskellige former for kritik og advarsler, som vi som Strategiplanudvalg vælger at tolke som læringspunkter.

Det vil være helt umuligt at redegøre for alle aspekter af det hele, og vi synes at I alle skal have et overblik over de tunge overskrifter. De kunne se sådan ud.

 • Kommunikation
 • Branding/Markedsføring
 • Værdigrundlag
 • Organisering af to klubber og/eller sammenlægning.
 • Økonomi
 • Storinvesteringer
 • Klubhus
 • Optagesystem
 • Vinterbadeafdeling
 • Nye forretningsområder
 • Livet ved havnen og vores egen “lokalplan”
 • Aktiviteter / Afdelinger
 • Sikkerhed
 • Bådplads ejere

Spørgeskemaet er udsendt til alle medlemmer med en opdateret e-mailadresse i BBK. Hvis du ikke har fået en mail med et link til spørgeskemaet; “Strategiplan for FBL og BBK 2018”, så skal du henvende dig til kassereren for BBK, Jørgen Sandager: kasserenbbk@gmail.com, som vil hjælpe dig med at opdatere din e-mailadresse i medlemsarkivet. Herefter får du fremsendt spørgeskemaet i en særskilt mail.

Vi nærmere os allerede nu de første 100 besvarelser, så der er en virkelig fin opbakning. 1000 tak for det.

På udvalgets vegne
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle.
Ole Conrad Kondrup

Dreams WebTools webudvikling af hjemmeside