Nyheder alle

Ny bestyrelse i FBL

På FBL's Generalforsamlingen den 31. marts trådte Christian Gaardestrup tilbage som formand og 

Niky Thomsen trådte ud af bestyrelse. 

Poul Schaadt blev valgt som ny formand og Christian Gaardestrup som almindeligt medlem af bestyrelsen. Rene Meilgaard blev valgt ind som suppleant i stedet for Rune Harbo.
Den nye bestyrelse har afholdt sit første møde, hvor Michael Oehlenschlæger trak sig fra bestyrelsen. Rene Meilgaard trådte dermed ind som medlem af bestyrelsen. Den nye bestyrelse i FBL har dermed konstitueret sig som:
Poul Schaadt, Formand
Rene Meilgaard, Næstformand
Peter Eriksen, Kasserer
Asger Bækmark Christensen, Repræsentant for andre brugere i BBK
Christian Gaardestrup, Sekretær
Der skal lyde en stor tak til de afgående medlemmer, som har modtaget lidt vin som tak for deres indsats.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i FBL