Nyheder alle

Spørgsmål og svar vedrørende el-standere

Spørgsmål

Svar

Kan min kode bruges  alle elstanderne?

Ja. Koden tastes på en vilkårlig el-stander, og der reservereset beløb til standeren (f.eks. 4 kWh á 4,00 kr. = 16 kr.) og et el-udtag kan åbnes.

Kan jeg se hvis jeg er ved at “løbe tør” for landstrøm?

Du modtager en sms ved lav saldo og ved tom saldo. Du kan genoplade via din telefon.

Kan jeg se  standeren hvor meget strøm jeg bruger / har til rådighed?

Ja. El-standeren har visning af det aktuelle forbrug, ved tryk på det ønskede udtag.

Kan jeg se min saldo?

Ja.  BEASapp kan du se saldoen  din kode.

Kan nogen tage mit kabel ud af strømstikket og bruge af min strøm?

Nej. Hvis et kabel fjernes fra et el-udtag, lukker udtaget straks, og saldo går retur til koden. Man kan altså ikke få gratis strøm fra sin nabo.

Hvad hvis jeg ikke bruger det beløb jeg har reserveret på el-standeren?

 el-standeren kan du lukke og tømme dit el-udtag, og saldo går retur til koden.

Hvad nu hvis havnen har strømsvigt, skal jeg  ned og starte strømstikket op igen?

Hvis der opstår strømsvigt / net udfald på havnen, vil el- standerne genoptage normal drift, når strømmen kommertilbage.

FBL bestyrelsen / 04-12-2023