Nyheder alle

Tilmeldingslister til fælles søsætning forår 2023 er fremlagt i klubhuset

Fælles søsætning 2023

Datoer

Der bliver i år fælles søsætning på følgende 6 dage:

Fredag den 31. marts, lørdag den 1. april, fredag den 14. april, lørdag den 15. april, fredag den 28. april og lørdag den 29. april.

Tilmelding

Der er fra den 11. januar fremlagt tilmeldingslister i klubhuset.

Der er sat en grænse på maksimalt 20 både pr. dag.

Tilmeldingsfrister

For søsætning den 31. marts og 1. april er tilmeldingsfristen den 15. marts.

For søsætning den 14. og 15. april er tilmeldingsfristen den 29. marts.

For søsætning den 28. og 29. april er tilmeldingsfristen den 12. april.

Lister med tidsplan for de enkelte søsætningsdage fremlægges i klubhuset og på havnens hjemmeside mindst en uge før søsætningen.

På dagen

En repræsentant for havnen vil være til stede og udgøre havnemyndigheden, som kan tilse at søsætningen forløber planmæssigt, og om nødvendigt tage de nødvendige beslutninger.

Det påhviler den enkelte bådejer, der deltager i fælles søsætning, at:

  • Søsætningen er organiseret i grupper af typisk 4 både. Grupperne er tildelt et starttidspunkt, hvor alle i gruppen skal være mødt og klar.
  • Alle i en gruppe hjælper hinanden indtil alle både i gruppen er søsat. Først da kan individuelle klargøringsaktiviteter påbegyndes.
  • Pladsen, hvor båden har stået, ryddes for løsøre og affald.
  • Hjælp gerne straks hinanden med at pakke bådstativer og flytte dem til stativreolen.

Bådstativer og bådvogne

Jfr. Havnereglementets §7 og §8 skal vinterpladsen være ryddet for bådstativer og bådvogne senest den 15. maj.

  • Alle stativer og bådvogne på havnens område skal være mærket, så havnemyndigheden entydigt kan identificere ejeren. Ikke identificerbart materiel vil uden yderligere varsel blive bortskaffet.
  • Indregistrerede bådvogne med max. totalvægt på 3,5 tons parkeres efter anvisning fra havnebestyrelsen. 
  • Sammenklappelige stativer foldes, sikres og anbringes i stativreolen. 
  • Stativer, der ikke kan klappes sammen, skal fjernes fra havnens område. 
  • Uindregistrerede bådvogne skal fjernes fra havnens område. Undtaget er bådvogne med rettigheder fra før 2010.

 

Operatør: SKAKS A/S

Pris: Uden mast 750 kr.

Med mast 950 kr.

Betaling: MobilPay til SKAKS A/S på optagningsdagen