Bådklubben BBK

Lidt om Brejning Båd Klub.

 Brejning Båd Klub blev startet i 1972. Den stiftende generalforsamling blev afholdt d. 4. september 1972 på det daværende Brejning Hotel. Kontingentet blev sat til 5 kr. for medlemmer med stemmeret.

Henover vinteren 1972/73 blev der indkøbt materialer til klubhus og broer, ligesom der blev etableret et slæbested på stranden (ca. hvor rest. Galionen’s terrasse er i dag). I foråret 1973 havde klubben 61 medlemmer. Opbevaring af båd på stranden kostede 5 kr., og en bådplads på den yderste bro kostede 60 kr. De efterfølgende 10 blev havnen bygget og udvidet;

Juni 1973: Bygning af høfde mod øst.
April 1974: Der indkøbes spulepumpe, og opsættes blinkfyr.
Marts 1975: Der bygges 2 broer indenfor den østlige af de to moler.
Marts 1976: Ungdomsafdeling etableres. BBK bliver optaget i Dansk Sejlunion.
Maj 1977: Fest-, og kapsejladsudvalg etableres. Onsdags kapsejladser startes op.
Maj 1978: Mastekran etableres.
Maj 1979: Stort arbejde med genetablering af broanlæg og pæle efter hård vinter.
Marts 1980: Båker opsat.
Maj 1981: Damernes tirsdags kapsejlads startes op. Lejemål af klubhus udløber.
1982: Der bevilges 50.000 kr. til nyt klubhus af Tipsmidlerne.
4/9-’82: Klubben har ti års jubilæum.

Efterfølgende vedligeholdes og udvides klubbens anlæg løbende af mange frivillige medlemmers ihærdige indsats. Op igennem 90’erne har mange frivillige medlemmer i BBK arbejdet med klubbens vedligeholdelse og udvidelser. BBK indkøber bla. kran af det daværende Faurby i Skærbæk. Klubhuset bliver udvidet.  Og endelig køber BBK efter lange forhandlinger matriklen af det daværende Vejle Amt. Klubben ejer således landmatrikel og moler.

I nullerne, arbejdes der ihærdigt på at komme i mål med en aftale med URUP Development i forbindelse med projektet med udvikling og fornyelse af hele området omkring de Kellerske Institutioner. Klubben lykkedes med at komme i mål med en løsning der gør at matriklen får sin nuværende størrelse hvad angår pladsen på land, og bevarer ejerskabet af målerne og havneområdet.

Op igennem 10’erne etableres Foreningen Brejning Lystbådehavn, med det formål at bygge og drive en havn for bådplads havere med medlemskab i BBK. Der foretages en større udvidelse af havnen til den nuværende størrelse og form. Havnen indvies i 2006. I dette årti kommer der også kajakafdeling, og roafdeling under BBK.

Brejning Båd Klub og Foreningen Brejning Lystbådehavn har siden, og frem til i dag løbende fået foretaget ændringer så den til enhver tid er tilpasset behov og efterspørgsel i forhold til aktiviteter på vand og land omkring Brejning Havn. Senest er der bygget en stor grejhal bag masteskuret til forskellige afdelingers udstyr.

Næste projekt er tiltrængt renovering/ombygning af vort aldrende og flittigt brugte klubhus.

 

Nyheder:

  • Nyheder alle

    Generalforsamling BBK 2024

    Brejning Båd Klub. Generalforsamling 2024. Der indkaldes herved til BBKs ordinære generalforsamling, Torsdag d. 14 Marts 2024 kl. 19.00 I klubhuset på havnen. Dagsorden ifølge vedtægter. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. mail: formand@bbk-brejning.dk Med venlig hilsenBestyrelsen BBKwww.brejninghavn.dk

  • Nyheder alle

    Tilmelding til fælles søsætning 2024

    Tilmelding til den fælles søsætning i foråret 2024 kan ske fra den 31/3 på de lister, der er fremlagt i klubhuset. Søsætningsdatoerne er: 5/4, 6/4, 12/4, 13/4, 26/4 og 27/4 Der søsættes maksimalt 20 både pr. dag. Fristen for tilmelding er den 20. marts. /Lars…